ŠŠtefan Patrik Kováč

Štefan Patrik Kováč

Štefan Patrik Kováč

Spisovateľ, evanjelizátor, duchovný poradca, učiteľ, kazateľ a apologéta, vedúci Spoločenstva Živá voda v Piešťanoch, Člen Spolku slovenských spisovateľov

piatok, 13 marec 2020 16:36

2020

Vydavateľstvo získava názov Jakubova studňa. Počas modlitby sme prijali inšpiráciu Ducha Svätého, že máme zmeniť názov vydavateľstva na Jakubovu studňu a rovnako sa má volať aj naša služba veriacim i hľadajúcim na Slovensku. Názov, ktorý sme prijali, priamo odkazuje na Bibliu, Jn 4:10-15. Ježiš povedal Samaritánke práve pri studni praotca Jakuba: „Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: „Daj sa mi napiť, ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu.“ Žena mu povedala: „Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ máš teda živú vodu? Si azda väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on sám i jeho synovia a jeho stáda?“ Ježiš jej odvetil: „Každý, kto pije túto vodu, bude znova smädný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.“ Žena mu vravela: „Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smädná a nemusela sem chodiť čerpať!“ Podobne my chceme slúžiť Slovom, službou, prednáškami, kázaním a tlačeným slovom v knihách, aby takáto voda prišla čo najviac ľuďom Slovenska i Česka (i do sveta: pripravujeme preklady kníh) a oni našli Zdroj živej vody, ktorým je srdce Ježiša Krista. Z neho na kríži nevytiekla len voda ale i krv, aby sme sa očistili a mohli mať večný život v radosti, plnosti a spoločenstve s naším milujúcim Otcom.

piatok, 13 marec 2020 16:36

2014 – 2019

S vydávaním kníh sme začali v roku 2014. Prvá naša kniha bola vianočná, dokonca bola aj zelená (farba sa hodila ku sfarbeniu vianočného stromčeka) Život v Božom požehnaní, ktorá sa na slovenskom kresťanskom trhu okamžite stala bestsellerom. Je v nej zozbieraných 27 príbehov, ktoré písal Boh a odvtedy povzbudzujú stovky ba tisíce čitateľov hľadajúcich Pravdu. Pripravujeme jej druhé, rozšírené a doplnené vydanie, pretože sa náklad čoskoro vypredá. Vydavateľstvo prišlo aj s dvomi misijnými cestopismi, jedinečným mixom kerygmy (ohlasovania Krista) a cestopisu z misijných ciest, z Ugandy a Pakistanu: Toto je skutočná AfrikaŽivot kresťana u moslimov v Ázii. Pre milovníkov literatúry sme pripravili zbierku poviedok Život nie je ľahký. Túto etapu sme ukončili zatiaľ posledným bestsellerom Život v Božej moci s ďalšími príbehmi a jasným posolstvom: kresťan sa nemusí trápiť a žiť vo svojej moci, ale je pozvaný vstúpiť do Božej.

piatok, 13 marec 2020 16:35

2002 – 2012

Vydávanie časopisu Živý prameň (občasník), šéfredaktor Š. P. Kováč

Časopis prinášal svedectvá (moje Turíce, oslobodenie od zlého vplyvu, Keď sa niečoho vzdáš, Ježiš je Bohom života), vyučovania na rôzne témy (ako Starý a nový človek, Odpustenie, O zodpovednosti, Božie otcovstvo, Dva zákony, Žiadaj znamenia, Buďte ako deti, Stať sa niekým, Ako naplniť vzťah, Posledné miesto, Závislosť alebo nezávislosť?, Moc, ktorá nepanuje ale slúži, Muža a ženu ich stvoril, Kráľovské kňazstvo), reportáže (Oswienčim, kláštory na skalách Metéora, Žakovce), rozhovory (napr. s E. Sieversom, autorom Seminára v Duchu Svätom, alebo Jamesom Mariakumarom, ktorý je v službe duchnovného uzdravovania a oslobodzovania) a odpovede na aktuálne otázky, ktoré hýbali/u spoločnosťou a Cirkvou (Ježiš chce jednotu kresťanov, , fenomén Harry Potter, ovocie a dary Ducha Svätého, blahoslavenstvá, okultné pozadie homeopatie, svedkovia Jehovovi, podriadenosť Ježišovi a manželovi, invázia Východu na Západ, emocionálne uzdravenie, sodomizmus nie je vrodený, New Age, katolík a obrátenie?, uzdravovanie rodov, Jóga a kresťanstvo, púť do Santiaga de Compostela, okultizmus umelého potratu, Halloween, urieknutie, modlitba príhovoru kladením rúk, hypnóza, spoločenstvo je miesto spásy, znamenie Ježiša Krista).

piatok, 13 marec 2020 16:32

2000

Založené v Piešťanoch ako Vydavateľstvo Apollonia

streda, 15 apríl 2020 18:03

Najmocnejšie meno

Kresťanská komunita House of the Open Door (Dom otvorených dverí) si našla svoje sídlo na farme v dedinke Childswickham, zahniezdenej v rovinatom, len mierne zvlnenom kraji Cotswold.

Po kúpe nášho staršieho rodinného domu sme sa s manželkou pustili do jeho prestavby a rekonštrukcie, aby čo najlepšie vyhovoval našej rozrastajúcej sa rodinke (mimochodom, pustili sme sa doňho s dvoma a skončili sme ho so štyrmi deťmi).

sobota, 21 marec 2020 07:07

Pošliapaný Kristus

Všetko prebiehalo ako malo. Kostolníčka pripravila kňazovi rúcho, miništranti prišli na čas, kňaz tak isto, malý elektrický organ začal úvodnú pieseň...

sobota, 15 február 2020 08:55

Dvaja sú lepší ako jeden

Naša cesta za šťastným manželstvom

Aj ten, čo počúva, nech volá: „Príď!“ Kto je smädný, nech príde, a kto chce, nech si naberie zadarmo vody života. (Zjv 22:17)