VVrátenie a reklamácia

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy je potrebné vyplniť a odoslať Formulár na odstúpenie od zmluvy. Následne je povinný odberateľ poslať tovar, ktorý chce vrátiť, na našu adresu Hospodárska 2657/14, 921 01 Piešťany. Tovar musí byť nepoškodený. Tovar nám môže vrátiť aj osobne na danú adresu. V tomto prípade je nutné si termín odovzdania vopred dohodnúť telefonicky alebo e-mailom. Peniaze vrátime odberateľovi na účet (IBAN), ktorý uvedie vo Formulár na odstúpenie od zmluvy do 7 dní od obdržaní nepoškodeného tovaru na vrátenie.

Dobierky od zákazníkov nepreberáme.

Reklamácia

Záručná doba na tovar zakúpený v našom e-shope Jakubova studňa je štandardne 24 mesiacov od zakúpenia tovaru. Odberateľovi/ zákazníkovi nášho tovaru odporúčame dôkladne skontrolovať zásielku pri preberaní od pracovníka Slovenskej pošty. V prípade poškodenia obalu odporúčame zásielku neprevziať a reklamovať túto skutočnosť u Slovenskej pošty. Nekompletnosť zásielky, mylné dodanie iného tovaru ako bol objednaný alebo poškodenie tovaru je nutné nám oznámiť vyplnením nášho Reklamačného formulára. Do 3 pracovných dní od vyplnenia tohto formulára zákazníka kontaktujeme a podľa dôvodu reklamácie dohodneme ďalší postup.

V prídade reklamácie z dôvodu poškodenia tovaru alebo obdržania iného tovaru ako bol v objednávke, je odberateľ povinný nám tovar zaslať na adresu Hospodárska 2657/14, 921 01 Piešťany alebo je možné ho odovzdať aj osobne na danej adrese. V prípade osobného vrátenia poškodeného tovaru je nutné si  termín odovzdania vopred dohodnúť telefonicky alebo e-mailom.

Pri vybavovaní reklamácií postupujeme podľa zákonných ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 622 a 623).

Ak je reklamácia z dôvodu nekompletnosti zásielky, sme povinný odoslať odberateľovi chýbajúci tovar do 7 pracovných dní od odoslania Reklamačného formulára odberateľom alebo mu vrátiť v tejto lehote peniaze za daný tovar na účet (IBAN), ktorý odberateľ uviedol v Reklamačnom formulári. Preferovanú metódu riešenia reklamácie tohto typu má možnosť odberateľ uviesť v Reklamačnom formulári. Vydavateľstvo Jakubova studňa si vyhradzuje právo zmeniť tento preferovaný spôsob odberateľa. V prípade vypredania knihy, nie je možné knihu zaslať, preto sa reklamácia vyrieši vrátením kúpnej ceny tovaru na účet odberateľa.

Ak sa rieši reklamácia z dôvodu, že bol odberateľovi dodaný iný tovar ako si objednal, reklamácia sa rieši výmenou chybne dodaného tovaru za objednaný tovar. Iba v prípade, že sa objednaný tovar medzitým vypredal, je reklamácia tohto typy riešená vrátením kúpnej ceny tovaru na účet (IBAN) odberateľa, ktorý zadal v Reklamačnom formulári. Odberateľ je vždy povinný mylne dodaný tovar vrátiť na adresu vydavateľstva najneskôr do 7 pracovných dní od odoslania Reklamačného formulára. Až po obdržaní takto vráteného tovaru, sme povinní odberateľovi poslať správny tovar alebo kúpnu cenu za tovar na účet (IBAN), ktorý odberateľ uviedol v Reklamačnom formulári v lehote 7 pracovných dní.

Ak sa rieši reklamácia z dôvodu poškodenia tovaru, sme povinní odberateľovi dodať nezávadný tovar výmenou za poškodený do 7 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru a uznania reklamácie, jeho poškodenia. Prípadne sme povinní v danej lehote vrátiť kúpnu cenu reklamováného tovaru na účet (IBAN) odberateľa, ktorý zadal v Reklamačnom formulári. Preferovanú metódu riešenia reklamácie tohto typu má možnosť odberateľ uviesť v Reklamačnom formulári. Vydavateľstvo Jakubova studňa si vyhradzuje právo zmeniť tento preferovaný spôsob odberateľa. V prípade vypredania knihy, nie je možné knihu zaslať, preto sa reklamácia vyrieši vrátením kúpnej ceny tovaru na účet odberateľa.

V prípade dodania chýbajúceho tovaru v zásielke, výmeny zle dodaného tovaru za objednaný tovar alebo výmeny poškodeného tovaru za nezávadný náklady na doručenie znáša naše vydavateľstvo.

V prípade iného dôvodu reklamácie ako sú uvedené vyššie budeme dôvody posudzovať taktiež v súlade so zákonnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (§ 622 a 623). O uznaní alebo zamietnutí reklamácie bude odberateľ informovaný písomne na jeho e-mail, ktorý uvedie v Reklamačnom formulári najneskôr do 30 pracovných dní od odoslania Reklamačného formulára.

Dobierky od zákazníkov nepreberáme.

Alternatívne riešenie sporov

Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým vydavateľstvo Jakubova studňa vybavilo jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že boli porušené jeho práva, má právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „Návrh“). ARS sa týka len sporov, kde vyčísliteľná hodnota sporu prevyšuje sumu 20 €. Návrh môže odberateľ podať napríklad prostredníctvom formuláru, ktorý nájde na webe Slovenskej obchodnej inšpekcie. Prípadne môže návrh podať prostredníctvom iného subjektu, ktorý je zapísaný do zoznamu subjektov ARS vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. 

e-shop výhody

01

Rýchle doručenie

Všetky knihy máme skladom. Expedujeme ich v čo najkratšom čase. Rozhoduje čas objednávky.

02

Doručenie zdarma

Pre objednávky nad 40 € pri doručení v rámci Slovenskej republiky.

03

Venovanie autora

Ak máte záujem o venovanie od autora, napíšete to do poznámky pri objednávke, pošleme vám knihu, resp. knihy s venovaním.